Notice: Undefined offset: 2 in /home2/pol28596/public_html/windykacja.co.pl/Controller/wpis/wpis.php on line 42 O kosmykach z Maroko - kilka ciekawostek | Windykacja info

olejek arganowy

Natomiast według uchylonej w 2019 roku

Kosmetyki – grupa produktów służących do pielęgnacji, oczyszczania, ochrony i upiększania ciała. Wg rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.
dotyczące produktów kosmetycznych (CELEX: 32009R1223) produkt kosmetyczny oznacza każdą subolejek arganowy .

Widok do druku:

olejek arganowy