palniki na zużyty olej silnikowy

Olej opałowy

Mazut, ciężki olej opałowy ? oleista ciecz będąca pozostałością po destylacji niskogatunkowej ropy naftowej w warunkach atmosferycznych (ciśnienie normalne), w temperaturze od 250 do 350 °C. Składa się z węglowodorów wysokocząsteczkowyPublic/images/019.jpgDodane: 29-04-2019 12:53

Powrót do pełnej wersji: palniki na zużyty olej silnikowy