Na jakie ogrzewanie postawić zimą?

, w temperaturze od 250 do 350 °C. Składa się z węglowodorów wysokocząsteczkowy

Na jakie ogrzewanie postawić zimą? palniki na zużyty olej silnikowy

Olej opałowy

Mazut, ciężki olej opałowy ? oleista ciecz będąca pozostałością po destylacji niskogatunkowej ropy naftowej w warunkach atmosferycznych (ciśnienie normalne), w temperaturze od 250 do 350 °C. Składa się z węglowodorów wysokocząsteczkowy