Leczenie kanałowe, straszne czy nie?

rganizmu, szczotkowaniu zębów, stosowaniu płukanek, nici dentystycznych i innych przyborów do higieny j

Leczenie kanałowe, straszne czy nie? Rentgenodiagnostyka stomatologiczna cieszyn

O profilaktyce próchnicy

Profilaktyka polega głównie na edukacji zdrowotnej, endogennym i egzogennym dostarczaniu fluorków (fluorek sodu, fluorokrzemian) do organizmu, szczotkowaniu zębów, stosowaniu płukanek, nici dentystycznych i innych przyborów do higieny j