Geodeta przy budowie nieruchomości

jest (obecnie bardzo rzadko) wykorzystywany w klasycznej tachimetrii, czyli ?masowym? pomiarze położeni

Geodeta przy budowie nieruchomości usługi geodezyjne Legnica

O tachimetrze w Wikipedii

Tachimetr (ew. tachymetr) ? optyczny instrument geodezyjny przeznaczony do pomiaru kątów poziomych, kątów pionowych oraz odległości.

Instrument ten jest (obecnie bardzo rzadko) wykorzystywany w klasycznej tachimetrii, czyli ?masowym? pomiarze położeni