7 Niepokojących Sygnałów, Które Nie Pozwalają Ci Tworzyć Strony

projektem, na bazie którego ten produkt powstał lub powstanie, podobnie jak czerwień nie jest projektem czerwonej torebki, lecz j

7 Niepokojących Sygnałów, Które Nie Pozwalają Ci Tworzyć Strony strony internetowe rybnik

Design - Wikipedia

Często zamiast projekt (designerski), mówi się design, i tylko z kontekstu wynika, z którym pojęciem mamy do czynienia. Design jako cecha produktu, nie jest projektem, na bazie którego ten produkt powstał lub powstanie, podobnie jak czerwień nie jest projektem czerwonej torebki, lecz j